Polityka RODO

Zapraszamy do zapoznania się z polityką RODO firmy Poznaj Warszawę


Dane osobowe przesłane przez klientów firmy są przetwarzane jedynie przez
administratora danych jakim jest Poznaj Warszawę Małgorzata Arabas, ul. Żurawia
1A m. 28, 00-503 Warszawa, biuro@poznajwarszawe.com, jedynie w celach
kontaktowych prowadzenia korespondencji, w sprawie zleceń. Dane klientów nie są
nikomu przekazywane ani udostępniane, traktowane są z najwyższą poufnością.
Podstawa przetwarzania danych to: „przetwarzanie danych jest niezbędne do
wykonywania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań
poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby”.

Podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach
kontaktowych.

Dane osobowe klienta przetwarzane są w celach realizacji umów, są
przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonywania
umowy. Okres przechowywania, co do zasady wynosi nie dłużej niż 3 lata.

Firma nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych w inny sposób niż w
postaci korespondencji meilowej. Dane, w postaci wiadomości email,
przechowywane są na zewnętrznych serwerach poczty elektronicznej IMAP,
zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL/TLS oraz hasłem dostępu, co oznacza
trójstopniową ochronę danych przesyłanych z użyciem HTTPS. Zaszyfrowane dane są
w 100% poufne i nie mogą zostać zmienione w czasie transferu przez niepowołane
osoby trzecie.

Wysyłając do nas prośbę o usługę przewodnicką bądź świadomy, że:

„Zgadzam się na przetwarzanie
moich danych osobowych przez firmę Poznaj Warszawę Małgorzata Arabas, ul.
Żurawia 1A, m. 28, 00-503 Warszawa, w celach kontaktowych i prowadzenia
korespondencji dotyczącej zlecenia. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania
danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane
osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia zlecenia. Mam prawo żądania od
administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego”.

 

 

 ZOBACZ RÓWNIEŻ: