Aleja Ojców Niepodległości


Aleja Ojców NiepodległościAleje UjazdowskieAleja Ojców Niepodległości została utworzona w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Spacerując alejami możemy na swej drodze odnaleźć pomniki tych, którzy przyczynili się do powstania Niepodległego Państwa Polskiego.

Poniżej przedstawimy Państwu pomniki Wielkich Twórców Niepodległej, w pięknej oprawie z 11.11.2020 roku.

  • Kto został upamiętniony?
  • Czym zasłużyli się Mężowie Niepodległości?

Do zdjęć dodaliśmy krótkie opisy każdego z panów upamiętnionych w Alei Ojców Niepodległości, gdyby ktoś z Państwa szukał więcej informacji to polecamy stronę Niepodlegla.gov.pl

Zapraszamy do lektury!!!Marszałek Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski


Józef Piłsudski zasłyną m.in. jako twórca słynnych Legionów, czy twórca Polskiej Organizacji Wojskowej, a także wybitny dowódca wojskowy. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości został mianowany Naczelnym Wodzem Armii Polskiej. Piastował urząd Naczelnika Państwa, był pierwszym Marszałkiem, a także dwukrotnie pełnił funkcje Premiera. Zgromadzenie Narodowe wybrało go nawet na Prezydenta, jednak Józef Piłsudskie nie przyjął tego stanowiska, bo jak pisał:

„Niestety przyjąć wyboru nie jestem w stanie. Nie mogłem wywalczyć w sobie zapomnienia, nie mogłem wydobyć do siebie aktu zaufania w tej pracy (…) ani do tych, co mnie na urząd powołują. Musiałbym się zanadto łamać i męczyć. Inny charakter do tego jest potrzebny”.

J. Piłsudski

Marszałek był człowiekiem wybitnie zaangażowanym w sprawy Polski, jako doskonały taktyk, dowódca, a zarazem postać niezwykle oddana swej misji tworzenia Niepodległego Państwa Polskiego – II Rzeczypospolitej.

Osobny artykuł poświęciłam śmierci Marszałka Piłsudskiego.Wojciech Korfanty

Wojciech Korfanty


Gdy Polacy walczyli o granice swojego państwa – II RP, to właśnie Wojciech Korfanty był jedną z najważniejszych postaci walczących o przyłączenie Śląska do Polski. Jako działacz Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na Górnym Śląsku zabiegał o to, aby do Polski zostały przyłączone zarówno wszystkich ziem zaboru pruskiego, jak i Górnego Śląska. To on stał na czele zwycięskiego III Powstania Śląskiego – trwającego od maja do lipca 1921 r.Roman Dmowski

Roman Dmowski


Roman Dmowski był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego zarówno w życiu prywatnym, jak i politycznym. To Józef Piłsudski wygrał u Marii Juszkiewiczowej, o której względy panowie walczyli. “Piękna pani” jak o niej mówiono wybrała Piłsudskiego, a nawet została jego małżonką. Niemniej politycznie panowie też mieli inne wizje dla nowej Polski. Roman Dmowski w przeciwieństwie do Piłsudskiego uważał, że Polska może odzyskać niepodległość wchodząc w sojusz z Rosją. Uznawał Niemcy za zagrożenie dla nowej Polski, a mając poglądy nacjonalistyczne dążył do utworzenia narodowego państwa polskiego. Uważał, że naród polski powinien składać się z ludności etnicznie polskiej niezależnie od podziałów zaborczych. Roman Dmowski stał na czele Narodowej Demokracji – popularnie zwanej endecją, której główne założenia opierały się na podejściu nacjonalistycznym. Zasłynął również jako przedstawiciel Polski na konferencji paryskiej w 1919 r., podczas której podpisał pokojowy Traktat Wersalski – 28.06.1919r.Ignacy Daszyński

Ignacy Daszyński


Ignacy Daszyński był działaczem socjalistycznym i parlamentarnym. Już 7.11.1918 r. współtworzył Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, w którym to rządzie był premierem. To właśnie ta data była przez wielu uznawana za datę początku II RP i świętowana jako rocznica odzyskania Niepodległości (m.in. przez PPS). Po 11.11.1918 rząd lubelski podał się do dymisji, składając ją na ręce Józefa Piłsudskiego. Późniejszy Marszałek powierzył Ignacemu Daszyńskiemu utworzenie rządu polskiego, choć po kilku dniach premier ustąpił. W swojej karierze politycznej zasłynął również jako współtwórca Polskiej Partii Socjalistyczno-Demokratycznej, czy jako współzałożyciel Centrolewu (sojuszu pomiędzy partiami centrowymi i lewicowymi). W latach 20. XX był wicemarszałkiem, a następnie marszałkiem Sejmu.Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski


Wybitne osiągnięcia w działaniu na rzecz odzyskania przez Polskę Niepodległości ma również Ignacy Jan Paderewski. Ten zasłużony działacz niepodległościowy, wykorzystywał swój wielki talent muzyczny i zabieganiu o sprawy polskie. Grając tournee w USA każdy swój koncert rozpoczynał krótkim przemówieniem o potrzebie utworzenia Państwa Polskiego. Dzięki wielkiej sławie i kontaktom przyczynił się do tego, iż prezydent USA Thomas Woodrow Wilson umieścił w swoim programie pokojowym punkt 13 poświęcony suwerennej Polsce.

“Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.”

13 punkt Orędzia Prezydenta Wilsona

Ignacy Jan Paderewski po I wojnie światowej pełnił funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych II RP. Jako delegat rządu polskiego uczestniczył w obradach pokojowej konferencji w Wersalu (wraz z R. Dmowskim).Stefan Rowecki “Grot”

Stefan "Grot" Rowecki


Stefan Grot Rowecki to przede wszystkim wybitny żołnierz i dowódca wojskowy. Walczył zarówno podczas I wojny światowej w I Brygadzie Legionów Polskich, jak również w bitwie polsko-bolszewickiej. Jednak to okres II Wojny Światowej przyniósł mu największą sławę jako Komendant Główny ZWZ oraz dowódca Armii Krajowej. To z jego inicjatywy połączono różne organy konspiracyjne w jedno wojsko polskie – Armię Krajową.Wincenty Witos

Wincenty Witos


Aleja Ojców Niepodległości nie mogłaby istnieć bez pomnika Wincentego Witos, który był jedną z czołowych postaci polityki dwudziestolecia międzywojennego. Sam pochodząc z rodziny chłopskiej walczył o prawa chłopów i o wzrost ich świadomości prawotwórczej, tak aby znaczenie tej klasy w Polsce wzrosło. Już podczas bitwy polsko-bolszewickiej wydał słynna odezwę do chłopów nawołując ich do walki w obranie Rzeczpospolitej. Był współtwórcą Polskiego Stronnictwa Ludowego – Piast. W latach 20. 3-krotnie pełnił funkcję premiera RP, walcząc o polską wieś i próbując wprowadzać reformy rolne. W 1926r. jego Rząd został obalony w trakcie przewrotu majowego. Był uważany za jednego z najbardziej wpływowych polityków II RP.ZOBACZ RÓWNIEŻ: