Warszawskie nekropolie

Warszawskie nekropolie

Warszawskie Nekropolie podkreślają fakt, że Warszawa jest miastem wielokulturowym, takim też była w przeszłości. Zwiedzając z przewodnikiem stolicę można zobaczyć świątynie różnych wyznać, wejść do nich, posłuchać modlitw, a także zapoznać się ze zwyczajami panującymi w danej kulturze i religii. A jeśli ludzie z różnych zakątków świata żyli w mieście, to też umierali…

Praktycznie każda wielka religia świata ma swoją nekropolię w Warszawie. Jedne są większe, inne mniejsze, ale każdy cmentarz jest inny, na każdym pochowani są zasłużeni dla miasta i Polski.

Wycieczka z przewodnikiem po Warszawskich nekropoliach może obejmować kilka cmentarzy, bądź tylko jeden, a jest z czego wybierać.

Można zwiedzać m.in:

  • Cmentarz Stare Powązki
  • Cmentarz Powązki Wojskowe
  • Cmentarz Powstańców Warszawy
  • Cmentarz Żydowski (zamknięty w soboty)
  • Cmentarz Prawosławny
  • Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
  • Cmentarz Ewangelicko-Reformowalny
  • Cmentarz Muzułmański – Tatarski

Warszawskie nekropolie, przewodnik po warszawie, zwiedzanie cmentarza powązkowskiego, zwiedzanie starych powązek

Zapraszamy do wspólnego spaceru po Warszawskich cmentarzach. Spacer trwa ok. 1,5 godziny w każdym miejscu, dlatego cena uzależniona jest również od ilości zwiedzanych cmentarzy.

Koszt spaceru to – 200 zł/brutto za grupę za jeden cmentarz (max 25 osób)

Karty pracy dla uczniów – 3 zł/osoba


ZOBACZ RÓWNIEŻ:


Zapisz

Zapisz