Nobliści związani z Warszawą

Nobliści związani z Warszawą – spacer tematyczny

Spacer po Warszawie Szlakiem noblistów.

Spacer przeznaczony jest dla szkół, prezentuje sylwetki noblistów związanych z Warszawą oraz miejsca z którymi byli Oni związani.

Podczas wycieczki poznacie historię oraz miejsca powiązane z takimi noblistami jak:

Nobliści związani z Warszawą:

  • Maria Skłodowska- Curie, która to najbardziej związana jest ze stolicą Polski. Tutaj się urodziła i wychowała. Zdobyła dwie Nagrody Nobla oraz została pierwszą w historii Uniwersytetu w Sorbonie – Kobietą profesor. Stworzyła niepowtarzalną rodzinę Noblistów, gdzie jej mąż Pierre Curie, jej córka Irene Joliot-Curie oraz zięciowie Frederic Joliot-Curie i Henri Labouisse również otrzymali te nagrody z różnych dziedzin.
  • Władysław Reymont – właściwie Stanisław Władysław Rejment, który to w Warszawie zdobył zawód i został czeladnikiem, natomiast dzięki swojej poezji otrzymał Literacką Nagrodę Nobla – za epopeję chłopską „Chłopi”.
  • Henryk Sienkiewicz – Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, zdobył wykształcenie w Warszawie oraz pracował na łamach tutejszych gazet, aby zostać odznaczonym Nagrodą Nobla za całokształt powieściopisarskiej twórczości.
  • Menachem Begin – powiązany z Uniwersytetem Warszawskim, otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za działalność polityczną na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.
  • Józef Rotblat – kolejny noblista związany z Warszawą, chociaż Żydowskiego pochodzenia. Pokojową Nagrodę Nobla uzyskał w 1995 roku za organizację międzynarodowego ruchu uczonych na rzecz likwidacji broni masowej zagłady o nazwie Pegwash.
  • Lech Wałęsa – Współzałożyciek związku zawodowego „Solidarność” oraz Prezydent Polski, również laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
  • Leonid Hurwicz – profesor wielu amerykańskich uniwersytetów odznaczył się w dziedzinie ekonomii, gdzie jego teoria odgrywa dziś główną rolę w wielu dziedzinach ekonomii oraz nauk politycznych.
  • Czesław Miłosz – również związany z Warszawą i Uniwersytetem Warszawskim. Poeta, który został odznaczony Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury w 1980 roku oraz Międzynarodową Nagrodą Literacką Neustadt – zwaną „Małym Noblem”.

Na tym spacerze zobaczycie miejsca związane z tak ważnymi osobami. Nobliści związani z Warszawą są nie tylko Polskiego pochodzenia, również żydowskiego, bądź przebywali tylko tymczasowo w naszej stolicy lub są pochowani na Warszawskich cmentarzach.  Podczas spaceru usłyszycie również o osobach zasłużonych związanych z Warszawą, które dzięki swoim zasługom zostały nominowane do Nagrody Nobla, ale nigdy jej nie dostały.

 

Zapraszamy na spacer Nobliści związani z Warszawą – długość spaceru ok. 3 godzin,

Koszt spaceru to – 350 zł/brutto za grupę

Karty pracy dla uczniów – 3 zł/osoba


ZOBACZY RÓWNIEŻ: