Karty pracy o Warszawie dla uczniów

 Karty pracy o Warszawie dla uczniów

 

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom przygotowane zostały

 

Karty pracy o Warszawie dla uczniów to najlepsze rozwiązanie dla terenowych lekcji historii. Korzystając z tych pomocy naukowych, uczniowie biorący udział w wycieczce, nie tylko łatwiej przyswajają nowe wiadomości, ale również  świetnie się bawią. Zostaje im pewnego rodzaju pamiątka i zbiór najważniejszych informacji dotyczących zwiedzanych miejsc.

Uczeń (uczestnik) otrzymuje: kartę pracy ok. 4 strony formatu A4, złożoną z krzyżówki, zadań zarówno otwartych jak i zamkniętych, oczywiście dostosowanych do wieku grupy. (ilość stron uzależniona jest od tematyki kart pracy)

Nauczyciel otrzymuje odpowiedzi, na podstawie których może sprawdzić i ocenić efekty pracy uczniów.

Dzięki takiej formie nauki podczas zwiedzania Warszawy, uczniowie są znacznie bardziej skupieni, chętniej słuchają i o wiele więcej zapamiętują.

Karty pracy o Warszawie dla uczniów są przygotowywane specjalnie na Państwa zamówienie, zadania dostosowane są zarówno do trasy, którą poznają uczestnicy, jak również do ich wieku. Nasze doświadczenie zapewnia zarówno poziom merytoryczny, jak i atrakcyjność kart pracy dla uczniów w każdym wieku.

Podstawowa wersja kart pracy obejmująca 4 strony A4, jest dedykowana grupom zwiedzającym Warszawę w ciągu jednego dnia. Jeśli wycieczka jest dłuższa, kilkudniowa, odpowiednio karty pracy mogą być obszerniejsze, a wtedy koszt takich kart pracy jest ustalany indywidualnie. Oczywiście karty pracy o Warszawie dla uczniów w wersji podstawowej (4 stron) mogą być przygotowane dla dłuższych wycieczek, ale wtedy zadania/pytania dotyczą  bardziej ogólnych informacji.

Zachęcamy, aby młodzież, dzieci, miały ze sobą długopisy, tak aby na bieżąco mogli wypełniać karty pracy. (Podkładki zapewniamy sami)

Pytania i zadania zamieszczone w kartach pracy, dotyczą informacji, które przekaże grupie przewodnik po Warszawie podczas trwania wycieczki. Natomiast można też wykorzystać karty pracy, jako powtórzenie wiadomości po powrocie z wycieczki, czy jako zajęcia wieczorne po powrocie do ośrodka noclegowego.

Każde z zadań zamieszczonych na kartach pracy ma punktację, tak aby nauczyciel mógł sprawdzić i ocenić pracę uczniów.

Przykładowa karta pracyWilanów i Park Łazienkowski dla technikum architektury krajobrazu

Karty pracy o Warszawie dla uczniów, przewodnik po warszawie, zwiedzanie warszawy, spacery tematyczne wycieczki po warszawie Karty pracy o Warszawie dla uczniów, przewodnik po warszawie, zwiedzanie warszawy, spacery tematyczne wycieczki po warszawie Karty pracy o Warszawie dla uczniów, przewodnik po warszawie, zwiedzanie warszawy, spacery tematyczne wycieczki po warszawie Karty pracy o Warszawie dla uczniów, przewodnik po warszawie, zwiedzanie warszawy, spacery tematyczne wycieczki po warszawie Karty pracy o Warszawie dla uczniów, przewodnik po warszawie, zwiedzanie warszawy, spacery tematyczne wycieczki po warszawie

 


ZOBACZ RÓWNIEŻ: