Karty pracy

 Karty pracy o Warszawie dla uczniów

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom przygotowane zostały Karty pracy o Warszawie dla uczniów. Jest to ciekawe uzupełnienie dla terenowych lekcji historii. Polecamy karty pracy, ponieważ korzystając z tych pomocy naukowych, uczniowie biorący udział w wycieczce, nie tylko łatwiej przyswajają nowe wiadomości, ale również  świetnie się bawią. Zostaje im pewnego rodzaju pamiątka i zbiór najważniejszych informacji dotyczących zwiedzanych miejsc, a także więcej zapamiętają.

Uczeń (uczestnik) otrzymuje: kartę pracy ok. 4 strony formatu A4, złożoną z krzyżówki, zadań zarówno otwartych jak i zamkniętych, oczywiście dostosowanych do wieku grupy. (ilość stron uzależniona jest od tematyki kart pracy)

Nauczyciel otrzymuje odpowiedzi, na podstawie których może sprawdzić i ocenić efekty pracy uczniów.

Dzięki takiej formie nauki podczas zwiedzania Warszawy, uczniowie są znacznie bardziej skupieni, chętniej słuchają i o wiele więcej zapamiętują.

Karty pracy o Warszawie dla uczniów są przygotowywane specjalnie na Państwa zamówienie. Zadania dostosowane są zarówno do trasy, którą poznają uczestnicy, jak również do ich wieku. Nasze doświadczenie zapewnia zarówno poziom merytoryczny, jak i atrakcyjność kart pracy dla uczniów w każdym wieku.

Podstawowa wersja kart pracy obejmująca 4 strony A4, jest dedykowana grupom zwiedzającym Warszawę w ciągu jednego dnia oraz do spacerów tematycznych.

Zachęcamy, aby młodzież, dzieci, miały ze sobą długopisy, tak aby na bieżąco mogli wypełniać karty pracy. (Podkładki zapewniamy sami, jakiś ołówek dla zapominalskich też się znajdzie 🙂 )

Pytania i zadania zamieszczone w kartach pracy, dotyczą informacji, które przekaże grupie przewodnik po Warszawie podczas trwania wycieczki.
W przypadku brzydkiej pogody, kiedy uzupełnianie kart jest niemożliwe można je wykorzystać jako powtórzenie wiadomości po powrocie z wycieczki, czy jako zajęcia wieczorne po powrocie do ośrodka noclegowego.

Przykładowe zadania w wybranych kart pracy:

Szlakiem „Lalki” i Bolesława Prusa,

Szlakiem „Lalki” i Bolesława Prusa,

Warszawa Marii Skłodowskiej Curie

Warszawa Marii Skłodowskiej Curie

Śladami lektury Kamienie na szaniec

Śladami lektury Kamienie na szaniec

Bajki i legendy warszawskie

Bajki i legendy warszawskie


ZOBACZ RÓWNIEŻ: